نکاتی پیرامون آزمون های مدرسه
 

استفاده از آزمون برای تشخیص و تبیین وضع آموزشی موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضع آموزشی مطلوب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مدرسه تلاش تلقی می­شود لذا با برگزاری آزمون های مستمر اهداف ذیل را دنبال می­کنیم:

1- ارزشیابی از لایه های مختلف آموزش در مدرسه.

2- تعیین سطح آموزش کلاس برای معلمان.

3- کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

 

  • خودارزیابی ها:

در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در زنگ خودارزیابی آزمونهایی 10 نمره ای شامل انواع سوالات تشریحی، تستی، جای خالی، درست و نادرست و کوتاه پاسخ برگزار خواهد شد .

نمرات دانش آموزان در این آزمونها توسط معلم و مدیر پایه رصد شده و روند پیشرفت دانش آموز کنترل می­گردد و مشاوره های لازم برای اصلاح نواقص احتمالی ارائه خواهد شد. در صورت مشاهده مجدد نمره‌ی پائین تر از حد مطلوب نشست های تخصصی دبیر و مدیر پایه با ولی دانش آموز جهت بررسی وضعیت وی و ارائه‌ی راهکارهای لازم تنظیم خواهد شد.

  • آزمون های هماهنگ :

برای آشنایی و افزایش مهارت تست زنی و به منظورآمادگی و ارتقای علمی هرچه بیشتر دانش آموزان و سنجش آنها و با توجه به تجربه‌ی خوب این آزمون ها در روند رو به رشد آموزشی دانش آموزان در سالهای گذشته ، در سال تحصیلی 98-1397 سه دوره آزمون تستی هماهنگ برگزار می گردد. اهداف این آزمون ها عبارتند از درک عمیق مطالب درسی و افزایش توان علمی دانش آموزان در سطحی فراتر از مطالب کتاب های درسی به نحوی که دانش آموزان توان پاسخگویی به آزمون های کلیه ی سطوح یادگیری ( دانش ، درک ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزیابی ) را کسب نمایند .

 
  • آزمونک ها و پرسش های کلاسی :

آزمونک ها :

آزمونک ها بر اساس جدول زمان بندی که انتهای تقویم اجرایی آمده است در زنگ های درسی توسط دبیران محترم برگزار خواهد شد.

پرسش های کلاسی :

نظر به اینکه یادگیری امری مستمر و پایدار است لذا دانش آموزان می بایست در هر زمان آمادگی پاسخگویی به پرسش های درسی دبیر را داشته باشند.

 

نمرات دانش آموزان از طریق سامانه ی مدبّر modabber.dabirestanetalash.ir  برای اطلاع اولیاء محترم دانش آموزان قابل مشاهده و بررسی می‌باشد .

 
     
 
نقشه سایت