چاپ خبر
دبیرستان تلاش (دوره اول) یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
مدیران فردا نهم
مدیران فردا نهم یکشنبه 22 اسفند
در روز یکشنبه 22 اسفند ماه دومین برنامه مدیران فردا پایه نهم برگزار شد .
گزارش تصویری در آلبوم تصاویر قابل مشاهده می باشد .
انتهای پیام/.